تاریخچه استاندارد 2800 ساختمان

تاریخچه استاندارد 2800 ساختمان

تا پیش از سال 1341 که وقوع زلزله بوئین زهرا منجر به از دست رفتن جان 12000 نفر از مردم ایران شد، بیشتر ساختمان ها در ایران به سبک سنتی و بدون هیچگونه محاسبات فنی ساخته می شدند.اما بعد از این واقعه بود که در سال 1343، سازمان برنامه و بودجه وقت، گزارشی را تحت عنوان آیین نامه موقت حفاظت ساختمان ها در برابر زلزله منتشر کرد.بعد از مدتی فصل دوم این آیین نامه که مربوط به بارهای ناشی از زلزله می شد، به استاندارد ملی ایران به شماره 519 تحت عنوان حداقل بار وارده بر ساختمان ها انتقال یافت و این آیین نامه ملاک محاسبه ساختمان ها در برابر زلزله قرار گرفت.

سال ها بعد، کمیته ای شامل گروهی از استادان دانشگاه و صاحب نظران دیگر در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تشکیل شده و اولین ویرایش آیین نامه ساختمان ها در برابر زلزله را در سال 1366 منتشر کرد.این آیین نامه با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و شماره 2800 به آن اختصاص داده شد که عملا به عنوان جایگزینی برای استاندارد 519 محسوب گردید.بعد از زلزله رودبار و منجیل در سال 1369، اهمیت و نقش استاندارد 2800 بیش از پیش مورد توجه عموم قرار گرفت و در ساختمان هایی که پروانه ساخت از شهرداری اخذ می کردند، کم و بیش استفاده می شد.مدتی بعد ویرایش دوم استاندار 2800، پس از 6 سال کار تحقیقاتی و تشکیل جلسات تخصصی، در سال 1378 انتشار یافت.پس از آن فعالیت هایی برای تدوین ویرایش بعدی آیین نامه آغاز و در سال 1384، ویرایش سوم استاندار 2800 نیز به چاپ رسید.با گذشت چند سال از تصویب و اجرای ویرایش سوم، برنامه باز نگری متن آیین نامه برای تدوین ویرایش چهارم آن از سال 1388 آغاز گردید.صرف بیش از بیست هزار نفر-ساعت کار کارشناسی توسط بیش از هفتاد نفر از استادان دانشگاه، مهندسان صاحب نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار، باعث شد تا بالاخره در دی ماه 1393، ویرایش چهارم استاندارد 2800 در اختیار جامعه مهندسی ایران قرار بگیرد.

در این ویرایش توضیحات زیر ارائه شده است.

آشنایی با مفاهیم لرزه شناسی-رفتار سازه ها در برابر زلزله-پارامترهای اساسی در محاسبات زلزله-روش تحلیل استاتیکی معادل-روش های تحلیل دینامیکی خطی-کنترل های لرزه ای سازه های ساختمانی-ظوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای-ظوابط طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی-الزامات ژئو تکنیکی-ظوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلاف دار-اندرکنش خاک و سازه.

منبع: بخشی از کتاب مهندسی انتشارات سری عمران

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.