نمای ساختمان در مقررات ملی ساختمان

در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان که درباره ی طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی می باشد در فصل 3-1-13 تو ضیحی مختصر درباره نما داده شده است که به صورت زیر می باشد.

1-اتصالات نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم دیوار به سازه را دارا باشند.همچنین این اتصالات باید بتوانند تغییر مکان در قاب ها یا اعضای سازه ای محیطی را به شکل مناسبی به نما منتقل کنند.در انتخاب نما، تا آنجا که ممکن است مصالح باید سبک و انعطاف پذیر انتخاب شوند.

2-نما باید با سطح زیر کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا هنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فروریختن آن وجود نداشته باشد.

با توجه به توضیحات بند دوم می توان اینگونه گفت که اگر اتصال مناسب و کافی نداشته باشد چکار کنیم؟

متاسفانه توضیحی برای مقاوم سازی نماهای سنگی داده نشده است.اما با توجه به اینکه در حال حاضر تنها راه مقاوم سازی نماهای سنگی که ریزش سنگ دارند پیچ و رولپلاک نما می باشد ما به شما توصیه می کنیم مقاله پیچ و رولپلاک نمای ساختمان را مطالعه بفرمایید تا با روش مقاوم سازی سنگ نما آشنا شوید.

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.