آریا سازه ارتفاع البرز شعبه تهران

آریا سازه ارتفاع البرز شعبه تهران

شرکت آریا سازه ارتفاع البرز مجری کله خدمات کار در ارتفاع بدون داربست و با روش دسترسی با طناب می باشد.این شرکت دارای دو تیم در استان های تهران و کرج می باشد.از جمله خدمات ما می توان به پیچ و رولپلاک سنگ نما، شستشوی نمای ساختمان، رنگ آمیزی نما، اجرای توری مرغی پاسیو، آب...
آریا سازه ارتفاع البرز شعبه تهران

آریا سازه ارتفاع البرز شعبه کرج

شرکت آریا سازه ارتفاع البرز مجری کله خدمات کار در ارتفاع بدون داربست و با روش دسترسی با طناب می باشد.این شرکت دارای دو تیم در استان های تهران و کرج می باشد.از جمله خدمات ما می توان به پیچ و رولپلاک سنگ نما، شستشوی نمای ساختمان، رنگ آمیزی نما، اجرای توری مرغی پاسیو، آب...