خدمات ساختمانی

سنگ کاری ساختمان

 انجام کلیه خدمات ساختمانی از قبیل: سنگ کاری نما، راه پله، کف، بدنه، آنتیک، نما رومی، نما مدرن و ... .کلیه کارهای بنایی از قبیل:دیوار چینی، کف سازی، کاشی کاری، سرامیک کاری،راویز کاری، گچ کاری و ... .نیاز به کادر مجرب و باتجربه در امر کارهای ساختمانی یکی از اصول پایه ای و مهم برای انجام این خدمات میباشد.