نصب توری مرغی | اجرای توری مرغی پلاستیکی، فلزی، حصار

توسط صادق احمدوند در خدمات کار در ارتفاع 1 نظر

نصب توری مرغی و اجرای انواع توری های مرغی برای پوشش پاسیو (پوشاندن سقف حیاط خلوت) با روش دسترسی با…