خدمات کار در ارتفاع بدون داربست | کار در ارتفاع با طناب

توسط صادق احمدوند در خدمات کار در ارتفاع 13 نظر

انجام کلیه خدمات کار در ارتفاع (بدون داربست) و محیطهای غیر قابل دسترس از جمله: باز سازی نما ،شستشوی نما ساختمان و…