انتخاب برگه
نصب توری مرغی پاسیو | اجرای توری مرغی | قیمت نصب توری مرغی

نصب توری مرغی پاسیو | اجرای توری مرغی | قیمت نصب توری مرغی

نصب توری مرغی و اجرای انواع توری های مرغی برای پوشش پاسیو (نصب توری برا حیاط خلوت) با روش دسترسی با طناب از قبیل: توری مرغی پلاستیکی، توری مرغی فلزی، توری حصار، توری فرنگی و توری فنس توسط شرکت آریا سازه با بالاترین تکنیک توسط افرادی آموزش دیده و مسلط به اجرای کار در کوتاهترین زمان صورت می پذیرد.

اجرای توری حصار برای پوشش پاسیو

اجرای توری حصار برای بستن پاسیو اجرای توری مرغی با توری حصار توسط شرکت قدرتمند آذرخش ساختمان با بهترین تکنیک کاری پذیرفته می شود.توری حصار بهترین گزینه برای اجرای پوشش پاسیو می باشد.در ابتدا وقتی افراد یک ساختمان تصمیم به پوشش پاسیو می گیرند، اولین فکر و ایده اجرای...