Select Page

شستشوی نمای سیمانی با واترجت در تهران و کرج

شستشوی نمای سیمانی با واترجت با روش دسترسی با طناب شستشوی نمای سیمانی تخصص شرکت آریا سازه ارتفاع البرز می باشد.شستشوی این نما با روش دسترسی با طناب و بدون داربست انجام می شود.شستشوی نما سیمانی و شستشوی نمای ساختمان سنگی بر خلاف شستشوی نمای شیشه ای که با ابر و طی شستشو...