شستشوی نمای سیمانی | شستشوی نما سیمانی

توسط صادق احمدوند در شستشوی نما بدون دیدگاه

شستشوی نمای سیمانی با واترجت بدون داربست و با روش دسترسی با طناب توسط شرکت آریا سازه ارتفاع البرز پذیرفته…