نصب بنر | نصب تابلو | نصب بیلبورد با طناب و بدون داربست

توسط صادق احمدوند در خدمات کار در ارتفاع بدون دیدگاه

نصب تابلو ، نصب بنر ، نصب بیلبورد در ارتفاع در زمره خدمات صنعتی شرکت آذرخش ساختمان کهن قرار می گیرد.کلیه…