نورپردازی نما با طناب و بدون داربست | تعویض لامپ نما

توسط صادق احمدوند در خدمات کار در ارتفاع 8 نظر

نورپردازی نما بدون داربست توسط شرکت قدرتمند آذرخش ساختمان کهن پذیرفته می شود.نورپردازی نما با طناب و نصب شیلنگی و…