خدمات کار در ارتفاع با طناب:     09361294887-09123618066 (محمد رضا احمدوند)

خدمات سنگ کاری ساختمان:                         09123854971         (حسین احمدوند)

در صورت عدم پاسخگویی شماره تماس های بالا، با شماره زیر تماس بگیرید تا هماهنگی های لازم را برای شما عزیزان انجام دهند:

(صادق احمدوند) :     09363142148

 

آدرس ایمیل :askohan64@gmail.com

شماره ثبت : آذرخش ساختمان کهن (424984)