شرکت آذرخش ساختمان کهن توسط آقای احمدوند پایه گذاری شده است.این شرکت مجری کلیه خدمات ساختمانی از صفر تا صد می باشد.سابقه کاری شرکت در انجام پروژه های ساختمانی 25 سال می باشد.با توجه به سابقه کاری این شرکت می توان به کیفیت خدمات ما اعتماد کنید.

بخش دیگری از خدمات شرکت انجام کلیه خدمات کار در ارتفاع بدون داربست و با روش دسترسی با طناب می باشد.سابقه تیم کار در ارتفاع شرکت که بر عهده برادر آقای احمدوند می باشد نیز 4 سال می باشد و همچنین افراد دارای مدارک بین المللی ایراتا می باشند.